Zajištění jazykovo-kulturní stáže pro zaměstnance ve Velké Británii

Barbora Martinková zajistila stáž pracovníků firmy do Velké Británie v rámci přípravných aktivit na vstup na mezinárodní trhy.

Cílem stáže byl zisk komplexního kulturního zážitku ze setkání s rodilými mluvčími a rozvoj komunikačních dovedností, sebeprezentace, prezentace společnosti, small-talk a nadhled při setkání s různými kulturami – dovednosti nezbytné pro navazování profesionální komunikace s klienty v zahraničí. Cíle byly naplněny, akce byla kompletně vedena v anglickém jazyce. Mezinárodní zkušenost je pro skupinu významná a má zájem o její další rozšiřování.

Pro reference je možné kontaktovat zadavatele a jednatele společnosti Galvamet s.r.o., pana Aleše Šlechtu.

We met with the locals, and shared life with them for a while. I feel less anxious now to talk with our clients from big cities. I have a lot to talk and ask about and I know how.
— participant RK