Vyhledání partnera na Islandu pro Zlínský kraj v oblasti péče o ohrožené děti

Barbora Martinková zajistila komplexní zahájení mezinárodní spolupráce Zlínského kraje s Vládní organizací pro ochranu dětí na Islandu v oblasti ochrany dětí a mládeže včetně týdenní zahraniční stáže odborníků ze Zlínského kraje na Islandu.

Mezinárodní spolupráce byla nastavena v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji. Nyní pokračuje spolupráce v gesci Zlínského kraje.

Pro reference je možné kontaktovat paní Mgr. Michaelu Blahovou, členku Rady Zlínského kraje pro sociální záležitosti a rodinnou politiku, která byla přímo účastna týdenní stáži pracovníků organizací ZK na Islandu.

REFERENCE

„Bylo neskutečné, kolik aktivit a informací jsme měli možnost v průběhu pěti dnů na Islandu, tedy ve zdánlivě cizím prostředí, načerpat.

Program byl dynamický a byl postaven velice efektivně. Náš partner na Islandu měl velkou důvěru v paní Martinkovou, která s ním program připravovala, což nám dodalo klid ihned po příjezdu.

Měli jsme veškeré informace k dispozici a bylo vidět, že v každé z devíti navštívených organizací přesně věděli, kdo jsme. Poznali jsme to nejen na vřelém uvítání ale také na tom, že prezentace byly přesně k námi specifikovaným oblastem zájmu. Odborníci tedy byli důkladně informováni o tom, co jsou naše potřeby.

Na politická jednání nás i naše partnery paní Martinková rovněž předem připravila tím, že nám předala podrobný popis situace na obou stranách. Mohli jsme si tak připravit témata a stanovit strategii pro návaznou spolupráci. Diskuze tak opravdu byla jednoznačná a výstupy komplexní. Navázali jsme oficiální mezinárodní spolupráci a já věřím v její velký přínos pro děti a rodiny ve Zlínském kraji.

— Michaela Blahová, členka Rady Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí a rodinné politiky, účastnice stáže na Islandu