Tisková zpráva k diskuzi ‚Oslava 100. výročí založení Československa je příležitost‘

ZLÍN – Ve čtvrtek 1. února od 17:00 proběhl v Kafé Zámek ve Zlíně diskuzní večer „Oslava 100. výročí založení Československa je příležitost“, který zorganizovala společnost Regioprotokol s.r.o. Cílem diskuze bylo poukázat na rozdíly ve vnímání výročí založení Československa ve společnosti a možnosti přiblížení oslav široké veřejnosti.

K tomuto tématu se z různých úhlů pohledu vyjadřovali Cyril Svoboda, bývalý ministr zahraničí ČR a současný ředitel Diplomatické akademie v Praze, dále Eliška Olšáková, starostka města Valašské Klobouky, Čestmír Vančura, prezident Zlín Film Festivalu a majitel firmy Kovárna VIVA s.r.o a Aleš Šlechta, ředitel společnosti Galvamet spol. s r.o. ze Vsetína. Diskutující a hosté byli partneři a klienti společnosti Regioprotokol, kteří přispívají k rozvoji společnost ve svém okolí. K účasti na diskuzi byla přizvána také širší veřejnost. Diskuzi moderoval a obohacoval cestovatel a režisér Petr Horký.

 

Oficiální část diskuze probíhala do 18:30. Hosté však živě diskutovali v příjemném prostředí u nabídnutého občerstvení až do osmé hodiny večerní. Výstupy hlavní části debaty poukázaly především na hodnoty, které je lidem potřeba přiblížit, aby se vůbec se smyslem výročí, resp. češství, uměli a chtěli ztotožnit. Dle diskutujících je významné budovat v lidech identitu s českým národem, kterou mnozí ztrácí a která se v lidech rodí především v dětství (Aleš Šlechta). Zapomenuty jsou již také humanitní ideály, na jejichž základě byl stát vystavěn a které jsou dnes vnímány příliš automaticky jako prázdná hesla – tedy demokracie, svoboda, vzdělanost, rovnoprávnost apod. (Cyril Svoboda). Dalším stavebním kamenem pro daný cíl je „hrdost“, tedy hrdost na to, co se v minulosti našim předkům podařilo, hrdost na to, co se daří dnes a na to, co máme. S tím je spojena motivace své okolí rozvíjet (Eliška Olšáková). Všechny výše uvedené aspekty nelze uplatňovat bez toho, aby společnost znala příběh své země, kultury a svého vývoje, aby si uvědomila odkud jsme a jak jsme k dnešnímu stavu došli (Čestmír Vančura).

Výše uvedené myšlenky se v průběhu debaty rozvíjely, hovořilo se o praktických aktivitách, které jednotlivé instituce pořádají jak v rámci výročí, tak při jiných společensko-politických příležitostech. Názory se různily a hosté tak měli možnost konfrontovat své názory s širokým spektrem dalších pohledů na toto téma a s vlastními zkušenostmi ze svého okolí.

Na čem se všichni diskutující shodli byl předpoklad oslovení veřejnosti v širším slova smyslu, kterým je myšleno vše, co ve společnosti iniciuje komunikaci a budí její cílené propojování, spolupráci a diskuzi. Tak se to začíná dařit například ve Valašských Kloboukách, kde všechny spolky, mnohé firmy, farnost i úřady spolupracují na přípravách společenských akcí. Jejich oslava je pak opravdu „jejich“. A o to nám jde.

Děkujeme všem za velice živou a bohatou diskuzi. Těšíme se na další akce, které pro vás připravujeme, ale také na ty, které s vámi zajistíme u vás v obci, škole, či firmě. Baví nás otevírat lidem dveře k novým názorům a víme, že setkání je příležitost.

Regioprotokol s.r.o.

Foto: Milan Caha