Rétorika a veřejné vystupování

V průběhu kurzu se účastníci seznámí s komplexní problematikou vystupování jak na společenských tak také na odborných akcích, ve formě PPT nebo projevu.

Dopolední část je věnována přípravě projevu – základní pravidla při uvažování nad projevem – porozumění posluchačům projevu, stanovení cílů projevu, metody sestavení projevu a finální nácvik přednesu. V rámci odpolední sekce se účastníci vcítí do reálného projevu, budou vedeni k uvědomění si dopadu svého projevu na každého posluchače, seznámí se s metodami uklidnění se před projevem, pozitivního naladění, udržení pozornosti posluchačů a velmi důležité také s metodami kvalitního ukončení projevu.

Vede:
Cyril Svoboda, ředitel Diplomatické akademie Praha s.r.o. (bývalý ministr zahraničních věcí ČR)

Přihláška ke stažení

Cena:
3.900 CZK/os (35.000 CZK/kurz)

Kapacita:
max 10 osob

Rozsah:
1 den (09:00 – 16:00)

Datum:
dle dohody

Místo:
dle dohody

Kontakt:
peter.hunak@regioprotokol.cz