Regioprotokol zajišťuje spolupráci měst Zlín (CZE) a Groningen (NDL)

GRONINGEN (11. 6. 2018) – V neděli 10. června 2018 odjela delegace Statutárního města Zlín do Nizozemí na třídenní pracovní cestu realizovanou za účelem přípravy spolupráce v oblasti základního školství. Obě města mají v kompetenci tento stupeň vzdělávání a Nizozemí má velice dobře propracovaný systém individuálního osobního rozvoje žáků. Těšíme se na to, že se tato dobrá praxe přenese do Zlína a jsme hrdě u toho!

Základní kroky spolupráce byly učiněni již začátkem roku 2017, kdy Regioprotokol organizačně zajistil iniciační cestu zástupců města Zlín do Groningenu. Při této cestě byly představeny konkrétní návrhy pro spolupráci obou měst. Podporu tehdy spolupráce získala nejen od města Groningen, ale také od velvyslanectví obou zemí. Téma školství nakonec vyhrálo a stalo se stěžejním pro rozvoj spolupráce. Za rok se domluvil rámec spolupráce, nalezli se partneři mezi školami a dala se dohromady časová osa aktivit. To vše se nyní osobně piluje v Nizozemí v rámci jednání o dalších reálných krocích partnerů.

Vidíte další možnosti pro spolupráci také u Vás? Rádi budeme u toho!
Váš regioprotokol, s hrdostí z Nizozemí.