Protokol v obci

Cílem kurzu je tvorba vlastního protokolu obce úředníkem – protokolistou, který se jej ihned naučí aplikovat v praxi – v podmínkách své obce.
Reference od klientů – Hodonín.

Kompletní přehled kurzů Protokol v obci včetně ceníku ke stažení ZDE

Kompletní kurz

Základní kurz

Kompletní problematika protokolu pro lokální a regionální úroveň Zúžená problematika protokolu pro lokální úroveň
3-denní + 8 konzultačních hodin 3-denní + 4 konzultační hodiny
Jeden ze tří škoících dní je veden zástupcem Diplomatické akademie s.r.o. se zaměřením na rétoriku a veřejné vystupování Všechny dny vedeny lektory ze společnosti Regioprotokol s.r.o.
Součástí 8 konzultační hodin (2 dny) s účastníky, kteří budou zavádět praxi protokolu do procesů úřadu Součástí 4 konzultační hodiny (1 den) s účastníky, kteří budou zavádět praxi protokolu do procesů úřadu
Oblíbené u klientů z městských úřadů Oblíbené u klientů z malých obcí
Realizace možná pro 1 obec nebo skupinu obcí
max 12 účastníků
Realizace možná pro 1 obec nebo skupinu obcí
max 12 účastníků
Cena: 98.000 CZK / kurz Cena: 80.000 CZK / kurz

Akreditace

Kurz je realizován ve spolupráci s Diplomatickou akademií s.r.o., která je garantem kvality a nositelem akreditace Ministerstva vnitra ČR pro kurzy určené úředníkům samosprávných územních celků dle §20, resp. §31 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků. (více na toto téma viz internetové stránky MVCR)

Náklady

Kurz je možné zařadit mezi povinná školení úředníků samosprávných územních celků a hradit z finančních zdrojů obce k tomu určených.

Podmínky realizace

Projednání očekávaných výstupů se starostou obce a pověření osoby určené k proškolení

Poznámka

Skupinový kurz realizován s obcemi obdobné velikosti.