Pastelově laděný kurz asistentské praxe v Kroměříži

Jaro přišlo také do protokolu! Na MDŽ jsme byli v rozkvétající Kroměříži, kde proběhl pastelově laděný kurz Protokolu pro asistentky.

Kurz probíhá ve dvou bězích a každého běhu se navíc účastní také asistentky z dalších měst a obcí, které si individuálně doplňují znalosti.

Celý den byl velice interaktivní a zaměřený na to, aby si dámy posílily schopnost empatie a organizace práce. Nedílnou součástí kurzu však také bylo uvědomit si opět co je asistentská práce, co jí náleží, jak je významná a jak je potřeba, aby asistent či asistentka nebyl při své práci sám ale vždy v jasné komunikaci se svými nadřízenými.

Představili jsme několik metod a nástrojů, které usnadňují práci – scénář, rozmanité funkce v aplikaci Outlook a jí podobných či například plánovací aplikaci Doodle. Součástí dne byla etiketa stolování a okrajově také oblékání, jako také společenská etiketa. To celé je opět možné postavit pod pojem protokol. Pastelově laděný regioprotokol.

Účastníci obdrželi pracovní materiály vytvořené společností regioprotokol – Manuál asistenta a kompletní set příloh, které slouží jako vzory pro individualizaci k vlastnímu použití. To vše v tištěné a elektronické podobě.

Program akce je k dispozici zde pro inspiraci ke stažení.