Realizace oficiální akce – jak to může vypadat?

Protokol dává akci řád a vám čas a klid na práci.

Potřebujete komplexně zajistit setkání s Vašimi VIP hosty

  • v obci, ve firmě,
  • v rámci konference, na veletrhu,
  • při jednání, představení Vaší instituce,
  • pro přípravu spolupráce, s cílem uspořádat workshop, seminář,
  • zahraniční cesta.

Chcete akci, která bude mít svá pravidla a nikdo, ani Vy, ani Vaši hosté, nebude ničím překvapen.
Chcete protokol. Protokol dává akci řád.

Konfigurátor přípravy akce

Vyzkoušejte náš konfigurátor protokolární přípravy akce. Sestavte si tu svou a zjistíte, jak Vaše akce může vypadat a jaká je orientační cena protokolární asistence z naší strany.

Základní parametry

Počet bodů programu
Délka akce v hodinách
Počet odborníků (tlumočník, fotograf, moderátor atp.)

Aktivity

Sestavte si z níže uvedených aktivit program akce u Vás v obci. Budete si umět lépe představit sled událostí v průběhu akce, navíc získáte orientační cenu zajištění akce od společnosti regioprotokol s.r.o.

Úvodní konzultace se zadavatelem
Úvodní setkání dodavatele u zadavatele, specifikace akce, cílů akce, tvorba základního návrhu programu dle představ zadavatele
1500 1 ZDARMA
Uvítání
příjezd vozů, parkování – blokace parkovacích míst, znalost jmen hostů, květina pro ženu, protokol při podávání rukou – pravidla předností, uvedení dovnitř, bezpečnostní služba, mokrá varianta
500 1 500
Oficiální přijetí na úřadě / v podniku / v instituci – seznámení s cíli akce
Místnost, témata diskuze, informace o hostech a hostiteli pro obě strany, Zasedací pořádek, postup při seznámení, postup při usazení, kdo a jak vede diskuzi, občerstvení, ukončení, rozloučení, co s kytkou, předání darů
500 2
Setkání s radou / podnikateli / učiteli / osobnostmi / mecenáši/ spolky / zaměstnanci
Místnost, témata diskuze, informace o hostech a hostiteli pro obě strany, Zasedací pořádek, postup při seznámení, postup při usazení, kdo a jak vede diskuzi, občerstvení, ukončení, rozloučení, co s kytkou, předání darů, zvaní hostů, potvrzení hostů
500 5
Účast na programu slavnosti / jiné akce v obci či firmě
místo příjezdu, parkování, informace o programu, zajištění průvodce po akci, program návštěvy – témata, setkání s lidmi, bezpečí, dary, občerstvení
500 4
Návštěva podniku / instituce s prohlídkou a představením
místo příjezdu, parkování, uvítání (podání rukou, představení, květina pro ženu, uvedení dovnitř), informace o podniku, program návštěvy – témata a časová zkouška prohlídky, setkání s lidmi, vedení debaty, občerstvení, bezpečí, dary, setkání se zaměstnanci
500 4
Oběd (10 os)
místo příjezdu, parkování, jednotné menu dle protokolu, koordinace s jinými menu, alergie / diety / styl života, témata hovoru, zvaní hostů, potvrzení hostů, zasedací pořádek, obsluha, ukončení, odjezd, platba
500 6
Jednání na strategická témata
Místnost, témata diskuze, informace o hostech a hostiteli pro obě strany, Zasedací pořádek, kdo a jak vede diskuzi, občerstvení, ukončení, rozloučení, zvaní hostů, dokumentace pro hosty, potvrzování hostů
500 4
Účast na slavnostním setkání s vedením / zastupitelstvu
témata diskuze, informace o hostech a hostiteli pro obě strany, Zasedací pořádek, kdo a jak vede diskuzi, občerstvení, ukončení, rozloučení, zvaní hostů, dokumentace pro hosty, potvrzování hostů, novináři, informace pro občany, protokol akce – nácvik se zastupiteli, podpis pamětní knihy
500 8
Tisková konference
Místnost, témata diskuze, informace o hostech a hostiteli pro obě strany, Zasedací pořádek, moderátor, info pro novináře, občerstvení, tisková zpráva schválení hostitelem i hostem, technika
500 6
Brífink s novináři
Místnost, témata diskuze, informace o hostech a hostiteli pro obě strany, info pro novináře, občerstvení, tisková zpráva schválení hostitelem i hostem, technika
500 4
Osobní volno hostů – připravený odpočinek
místo, vybavení, občerstvení
500 1
Minutovník 
Podrobný program akce napsaný ve formě bločku velikosti A6, který je vytvořen pro všechny účastníky delegace hosta i hostitele – obsahuje stručný program, základní souvztažné informace
200 itemcount
Doprovod hosta
trvalý protokolární doprovod Vašeho hosta, který sleduje připravený program; často využíváno když hostitel není účasten programu hosta
500 hourcount
Doprovodné služby
Zajištění doprovodných služeb: tlumočník, fotograf, moderátor
300 proficount
Přesun mezi jednotlivými body programu
Zajištění přesunů vozů – obvyklae min. 3 vozy – hostitel, host, doprovod (protokol, fotograf, tlumočník apod.), komunikace s PČR, předvoj
250 itemcount
Rozloučení
květinu vrátit, protokol při podávání rukou, bezp. služba, fototermín, mokrá varianta
500 1 500
Scénář
cena dle délky a počtu bodů programu (500 CZK/bod)
500 itemcount
Doprovod hostitele
trvalý protokolární doprovod při akci
500 hourcount
Zkušební průjezd programu
setkání s hostiteli každého bodu programu před konáím akce pro ověření, že vše je na průběh připraveno, uklidnění hostitelů
500 itemcount
Komunikace s hostem a hostitelem
konzultace všech bodů programu s kontaktními osobami zdavatele a hosta v průběhu přípravy;cena dle počtu aktivit v programu
500 itemcount

Celková cena zajištění  

(Celkovou cenu nelze zaměňovat s celkovými náklady na akci — jde o cenu služby poskytnuté firmou regioprotokol.)

Domluvme se na podrobnostech!

Vytvořený plán si můžete vytisknout. Můžete nám jej také poslat a my se Vám co nejdříve ozveme. Nejde o závaznou poptávku. Pokud chcete cokoli upřesnit, napište nám to níže.