O nás

Společnost regioprotokol s.r.o. byla založena v roce 2015 Peterem Hunákem a Barborou Martinkovou na základě poptávky ze strany obcí po protokolární asistenci při akcích na lokální úrovni, která má jiné potřeby než úroveň diplomatická. Zahraniční aktivity společnost regioprotokol s.r.o. rozvíjí více od roku 2016, a to především kvůli rostoucímu zájmu  veřejných či soukromých institucí přiblížit se mezinárodní praxi.

Nově od roku 2018 do společnosti nastoupila Eva Sýkorová, která se pohybuje v oblasti protokolárního zajišťování akcí a ve společnosti bude zastávat také pozici komunikace a péče o zákazníky. Těch společnost již nemá málo a chce se jim důkladně věnovat. Barbora Martinková aktivní účast na rozvoji společnosti od září 2018 přesunula se do role pasivního spolumajitele.

Oba zakladatelé společnosti měli zkušenosti jak s protokolem, tak zahraničními vztahy. Své přednosti však vkládají do oblastí sobě bližších – Peter Hunák, působil více než deset let na protokolem prodchnuté pozici vedoucího Vnějších vztahů Krajského úřadu Zlínského kraje; Barbora Martinková se šest let pohybovala v zahraničí, kde studovala, pracovala a prošla stážemi na velvyslanectvích ČR. Od září 2018 již ve společnosti aktivně nepůsobí.

 

Peter Hunák poradce v oblasti Protokolu

  • jednatel společnosti Regioprotokol s.r.o.
  • Kompletní vzdělání pracovníků 13 obcí v kurzu Protokol v obci
  • více než 100 absolventů individualizovaných kurzů protokolu v letech 2015–2017
  • Oficiální návštěvy V. Klause a velvyslankyně ČLR na Slovácku (2016)
  • Oficiální návštěva prezidenta ČR ve ZK (2005–2015, Zlínský kraj)
  • Vydání publikace HUNÁK. P. (2015); Protokol v obci; ISBN: 978-80-905931-2-1