O nás

Společnost regioprotokol s.r.o. vznikla v roce 2015 na základě poptávky ze strany obcí po protokolární asistenci při akcích na lokální úrovni, která má jiné potřeby než úroveň diplomatická.

Zahraniční aktivity společnost regioprotokol s.r.o. rozvíjí více od roku 2016, a to především kvůli rostoucímu zájmu  veřejných či soukromých institucí přiblížit se mezinárodní praxi.

Oba zakladatelé společnosti mají zkušenosti jak s protokolem, tak zahraničními vztahy. Své přednosti však vkládají do oblastí sobě bližších – Peter Hunák, působil více než deset let na protokolem prodchnuté pozici vedoucího Vnějších vztahů Krajského úřadu Zlínského kraje; Barbora Martinková se šest let pohybovala v zahraničí, kde studovala, pracovala a prošla stážemi na velvyslanectvích ČR.

Peter Hunák poradce v oblasti Protokolu

 • jednatel společnosti Regioprotokol s.r.o.
 • Kompletní vzdělání pracovníků 13 obcí v kurzu Protokol v obci
 • více než 100 absolventů individualizovaných kurzů protokolu v letech 2015–2017
 • Oficiální návštěvy V. Klause a velvyslankyně ČLR na Slovácku (2016)
 • Oficiální návštěva prezidenta ČR ve ZK (2005–2015, Zlínský kraj)
 • Vydání publikace HUNÁK. P. (2015); Protokol v obci; ISBN: 978-80-905931-2-1

Barbora Martinková koordinátor zahraničních aktivit

 • jednatelka společnosti Regioprotokol s.r.o.
 • koordinátorka mezinárodní spolupráce Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. (Rakousko 2016+, Nizozemí 2017+, Anglie 2017+; stáže, setkání, workshopy, projekty)
 • koordinátorka mezinárodní spolupráce Zlínského kraje v oblasti péče o ohrožené děti (Nizozemí, Island; 2013–2017)
 • příprava zaměstnanců Galvamet s.r.o. na vstup na mezinárodní trh – lektorská činnost, stáž v Londýně (2017)
 • jazykové dovednosti: AJ (C2 – úroveň lektora), NJ (B2), IT (B1)