Nastavení partnerských vztahů se zahraničím

Nabízíme analýzy potenciálu města pro zahraniční partnerství a hledání relevantních adeptů i zprostředkování oficiálního iniciačního kontaktu s vybranými obcemi.

Aktivita 1 – Analýza potenciálu města pro zahraniční partnerství

Základem analýzy je Strategický plán města a další metodické dokumentace doplněné o zadavatelem specifikované aktuální problémy či zájmy města. Návazně na zadaná témata proběhne identifikace indikátorů pro hledání a výběr vhodných obcí.

Výstup: Specifikace vhodných témat pro mezinárodní spolupráci obce
Struktura: podívejte se, jakou strukturu má tento dokument na modelu pro město Kroměříž
Cena: 5.000 CZK*

Aktivita 2 – Analýza relevantních adeptů na zahraniční partnerství s městem

Jakmile jsou obce nalezeny, obdrží zadavatel popis každé vybrané obce, zdůvodnění výběru obce a specifikaci témat spolupráce s danou obcí. Součástí přehledu budou samozřejmě kontaktní informace na zástupce vybraných obcí. Finální produkt je vždy prezentován zadavatelům s komentářem ke každé vybrané obci.

Výstup: Výběr 6 obcí v zahraničí vhodných pro partnerství s obcí zadavatele
Cena: 20.000 CZK

Aktivita 3 – Oficiální iniciační kontakt s vybranými obcemi

Oslovení vbraných obcí formou oficiálních dopisů starosty města do vybraných obcí, firem, či jiných institucí. Základní kontakt je klíčový, musí být jasně formulovaný, svižný a pozitivní – i zde hrajé roli ‚první dojem‘. Proto je potřeba vše perfektně spolu se zadavateli připravit.

Výstup: oslovení zahraničních obcí, rozpracování harmonogramu možné spolupráce se zájemci o spolupráci
Cena: 28.000 CZK

*Cena: 1.000 CZK při koupi 1 návazného produktu (Aktivita 2 nebo Aktivita 3)
Cena: 100 CZK při koupi obou návazných produktů (Aktivita 2 a 3)


„Oceňuji profesionální zajištění 5-denní studijní cesty na Islandu, která byla efektivně a detailně naprogramována. Program byl dynamický a obsahově účelně sestavený.

Náš partner na Islandu měl velkou důvěru v paní Martinkovou, která s ním program připravovala, což nám přineslo příjemné a bezchybné jednání se všemi zúčastněnými.

Díky podrobným informacím jsme se dobře orientovali a i zástupci v každé z devíti navštívených organizací byli předem dobře obeznámeni a připraveni na zadaná konkrétní témata.

Odborné i politické jednání paní Martinková organizačně a podrobně připravila, a to i v písemné formě pro všechny zúčastněné. S předstihem jsme obdrželi i podrobný popis situací a prostředí obou zainteresovaných stran, což nám umožnilo stanovit strategii pro návaznou spolupráci. Díky výbornému nasazení paní Martinkové se nám podařilo navázat oficiální spolupráci v oblasti ohrožených rodin s dětmi ve Zlínském kraji.“

Michaela Blahová, členka Rady Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí a rodinné politiky, účastnice stáže na Islandu