Koordinace partnerských vztahů

Poskytujeme služby v oblasti základní údržby a aktivního rozvoje partnerských vztahů i proaktivního rozvoje partnerských vztahů s obyvateli obce.

Formát A – Základní údržba partnerských vztahů

 • udržování kontaktu se zahraničními partnery na základní úrovni
 • měsíční zasílání vybrané aktuality nebo informace z obce v ČR partnerům v zahraničí, překlad odpovědi
 • pololetní jednání se zadavatelem, hodnocení aktivity, dohoda o postupu

Účel: udržení kontaktu s partnerskou obcí v situaci, kdy město nemá úplně jasno v zaměření spolupráce, nebo kdy kontinuální práce není relevantní

Výstup: kontakt města se zahraničím je aktivně udržován
Cena: 4.000 CZK / měsíc

Formát B – Aktivní rozvoj partnerských vztahů

 • udržování aktivní komunikace na jasně daná témata, průběžné zasílání zpráv, překlad odpovědí a jejich předání zadavateli
 • průběžná koordinace práce obou stran dle vytvořeného harmonogramu
 • výkaz stavu měsíčně
 • jednání o dalším postupu čtvrtletně
 • Účast zástupců obce na každoročním networkingovém setkání klientů, jejichž zahraniční vztahy vede společnost Regioprotokol s.r.o. (s účastí bývalých i současných zástupců Ministerstva zahraničních věcí ČR)

Výstup: rozvoj spolupráce partnerských měst dle jasného harmonogramu
Cena: 9.000 CZK / měsíc

Formát C – Proaktivní rozvoj partnerských vztahů s obyvateli obce

 • udržování aktivní komunikace na jasně daná témata, průběžné zasílání zpráv, překlad odpovědí a jejich předání zadavateli
 • průběžná koordinace práce obou stran dle vytvořeného harmonogramu
 • výkaz stavu měsíčně
 • jednání o dalším postupu každé 2 měsíce
 • účast zástupců obce / organizace na každoročním networkingovém setkání klientů, jejichž zahraniční vztahy koordinuje regioprotokol s.r.o.
  (s účastí bývalých i současných zástupců Ministerstva zahraničních věcí ČR a jiných osobností z oblasti zahraniční politiky)
 • měsíčně 1 setkání s občany nebo pracovníky (žáky / seniory / odborníky / podnikateli / mládeží / zaměstnanci / jinou cílovou skupinou spolupráce), při němž představíme aktivity s partnersk-ým /-ou) městem / organizací

Výstup: lidé v obci jsou aktivně zapojeni do kontinuálně se rozvíjející spolupráce se zahraničními partnery, která je vedena dle stanovených cílů
Cena: 13.000 CZK / měsíc

Přehledná tabulka poskytovaných služeb v rámci kontinuální spolupráce ke stažení.