Koordinace opětovného zahájení mezinárodní spolupráce měst Zlín a Groningen (Nizozemí)

Peter Hunák koordinuje od dubna roku 2017 návrat k mezináordní spolupráci měst Zlin a Groningen, které v minulosti byly partnerskými městy a jejichž spolupráce z důvodu absence tematického zaměření stagnovala.

V roce 2017 proběhla iniciační jednání s podporou zahraničních úřadů obou zemí, jejichž výstupem bylo nalezení tematických oblastí pro mezinárodní spolupráci a vzájemný příslib konkrétních návazných jednání a osobních setkání v nadcházejícím roce. Cílem partnerství měst by měl být metodický rozvoj specifických problematik v oblasti školství, které je v gesci měst v obou zemích.

Pro reference je možné kontaktovat pana Mgr. Tomáše Langa, vedoucího kanceláře primátora města Zlín.