Nový pohled na naši práci

Spolupráce se zahraničními kolegy nám přináší nový pohled na naši práci. Tento přínos je k nezaplacení.
Dagmar Machová, ředitelka
Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.

Kompletní koordinace mezinárodní spolupráce Střediska rané péče EDUCO Zlín z.s. 
Rozvoj spolupráce, pravidelná komunikace a příprava společných aktivit, stáží do zahraničí a seminářů v České republice s odborníky a partnerskými organizacemi z Nizozemí, Velké Británie, Portugalska a Rakouska a s Evropskou asociací pro ranou péči EURLYAID.
(leden 2018 – prosinec 2019)

Zajištění spolupráce se zahraničním odborníkem
Navázání kontaktu, zahraniční setkání ve Velké Británii, koordinace workshopu s lektorem z Velké Británie v ČR
(srpen – prosinec 2017)

Kontakt:
Středisko rané péče EDUCO z.s.