Jak hledat smysl v obřadech a jak jim jej dát.

Vidíme ve svém okolí až příliš mnoho veřejných akcí, oslav a jiných ‚obřadů‘, které už skoro nedávají smysl. Že je to nesmysl? Ani ne. Proto jsme se pokusili prozkoumat jeden z klasických obřadů – svatbu a zjistit, jaké historické významy mají jednotlivé její části, z nichž některé ještě (částečně) naplňujeme a jiné jsou již úplně zapomenuty. Svět přináší nové situace, které je možné vložit do obřadů novými symboli – přemýšleli jste nad tím někdy? My jo a myslíme, že by takové uvažování nad každou akcí stálo za to. RP_Svatba.  Podívejte se na drobnou analýzu svatebního obřadu, resp. obřadu vstupu do manželství.

Regioprotokol zajišťuje spolupráci měst Zlín (CZE) a Groningen (NDL)

GRONINGEN (11. 6. 2018) – V neděli 10. června 2018 odjela delegace Statutárního města Zlín do Nizozemí na třídenní pracovní cestu realizovanou za účelem přípravy spolupráce v oblasti základního školství. Obě města mají v kompetenci tento stupeň vzdělávání a Nizozemí má velice dobře propracovaný systém individuálního osobního rozvoje žáků. Těšíme se na to, že se tato dobrá praxe přenese do Zlína a jsme hrdě u toho!

Continue reading „Regioprotokol zajišťuje spolupráci měst Zlín (CZE) a Groningen (NDL)“

Připravujeme diskuzní workshopy pro školy na podzimní období

Pro školy připravujeme diskuzní setkání a workshopy, v nichž si studenti budou moci vytvořit představu o tom, jak realizovat akce pro společnost, diskuzní setkání, jak vést diskuzi, jak diskutovat a jaký je význam aktivní společnosti. To vše je zakomponováno do naší kampaně ‚Oslava 100. výročí založení Československa je příležitost‘, která protíná mnohé aktivity naší společnosti v tomto roce. Máte zájem o bližší informace? Dejte nám vědět a domluvíme se na tom, co by se mohlo realizovat právě ve vaší škole, ale také obci, firmě či jiné instituci.

Moderní obec: rozhovor se starostou obce Modrá, panem Miroslavem Kovářikem

Nahlédneme-li na slovo ‚moderní‘ z pohledu sociologa Anthonyho Giddense, je možné u moderního člověka pozorovat jeho důvěru, a to v abstraktní systém, který jej obklopuje. Lze říci, že člověk v moderní západní společnosti nezná strádání nebo absenci jistoty každodenního fungování systému, v němž se pohybuje – přesně věří v ‚trvalost své vlastní identity a ve stálost sociálního a materiálního prostředí svého jednání.“ (1) Zeptali jsme se jednoho z nejmodernějších starostů obce, kterého mezi našimi klienty máme, Miroslava Kovářika z obce Modrá (u Velehradu), jak současnou moderní společnost vnímá ze své pozice.

Continue reading „Moderní obec: rozhovor se starostou obce Modrá, panem Miroslavem Kovářikem“

Koordinace zahraničních aktivit závisí na schopnosti komunikovat – pracujeme na tom

Koordinujeme zahraniční aktivity společností soukromých i veřejných, což nás baví a nese to skvělé výstupy. Aby však byly výstupy co nejlepší, připojili jsme u mnohých klientů k této službě kurzy komunikace se zahraničními partnery. Jejich efekt je však neskutečný a neustále více a více kladně hodnocený. Jedná se o pravidelná setkání, při nichž zaměstnance připravujeme na jejich zahraniční aktivity – právě ty, s jejichž koordinací jim pomáháme. Vše je v angličtině – mají to jako jazykový kurz.

Continue reading „Koordinace zahraničních aktivit závisí na schopnosti komunikovat – pracujeme na tom“

Charitní pracovníci jeli do Prahy na kurz Rétoriky s Cyrilem Svobodou

28. února 2018, PRAHA; Vedoucí pracovníci Charity Nový Hrozenkov, organizace, jejíž kvality jsou víc a víc žádány na konferencích a odborných setkáních, měli zajištěn kurz Rétoriky a veřejného vystupování od Diplomatické akademie. Cyril Svoboda, bývalý ministr zahraničí ČR a Jakub Hladík, vedoucí protokolu prezidenta Václava Havla, se týmu Charity věnovali po celý den.

Continue reading „Charitní pracovníci jeli do Prahy na kurz Rétoriky s Cyrilem Svobodou“

Připravovali jsme Hodonín na pamětní událost

Společnost Regioprotokol byla požádána, aby pro město Hodonín zrealizovala kurz Protokol v obci a v jeho rámci se specificky věnovala přípravě pamětních aktů. Těch je v tomto významném městě, odkud pochází první prezident T. G. Masaryk, pro tento rok plánována spousta a bylo nám proto ctí být součástí příprav. Výstupy byly asi dobré, vzhledem k děkovnému dopisu, který nám přišel. Děkujeme!

Continue reading „Připravovali jsme Hodonín na pamětní událost“

Co přinesly a nadále přináší námi organizované akce