Připravujeme diskuzní workshopy pro školy na podzimní období

Pro školy připravujeme diskuzní setkání a workshopy, v nichž si studenti budou moci vytvořit představu o tom, jak realizovat akce pro společnost, diskuzní setkání, jak vést diskuzi, jak diskutovat a jaký je význam aktivní společnosti. To vše je zakomponováno do naší kampaně ‚Oslava 100. výročí založení Československa je příležitost‘, která protíná mnohé aktivity naší společnosti v tomto roce. Máte zájem o bližší informace? Dejte nám vědět a domluvíme se na tom, co by se mohlo realizovat právě ve vaší škole, ale také obci, firmě či jiné instituci.

Moderní obec: rozhovor se starostou obce Modrá, panem Miroslavem Kovářikem

Nahlédneme-li na slovo ‚moderní‘ z pohledu sociologa Anthonyho Giddense, je možné u moderního člověka pozorovat jeho důvěru, a to v abstraktní systém, který jej obklopuje. Lze říci, že člověk v moderní západní společnosti nezná strádání nebo absenci jistoty každodenního fungování systému, v němž se pohybuje – přesně věří v ‚trvalost své vlastní identity a ve stálost sociálního a materiálního prostředí svého jednání.“ (1) Zeptali jsme se jednoho z nejmodernějších starostů obce, kterého mezi našimi klienty máme, Miroslava Kovářika z obce Modrá (u Velehradu), jak současnou moderní společnost vnímá ze své pozice.

Continue reading „Moderní obec: rozhovor se starostou obce Modrá, panem Miroslavem Kovářikem“

Koordinace zahraničních aktivit závisí na schopnosti komunikovat – pracujeme na tom

Koordinujeme zahraniční aktivity společností soukromých i veřejných, což nás baví a nese to skvělé výstupy. Aby však byly výstupy co nejlepší, připojili jsme u mnohých klientů k této službě kurzy komunikace se zahraničními partnery. Jejich efekt je však neskutečný a neustále více a více kladně hodnocený. Jedná se o pravidelná setkání, při nichž zaměstnance připravujeme na jejich zahraniční aktivity – právě ty, s jejichž koordinací jim pomáháme. Vše je v angličtině – mají to jako jazykový kurz.

Continue reading „Koordinace zahraničních aktivit závisí na schopnosti komunikovat – pracujeme na tom“

Charitní pracovníci jeli do Prahy na kurz Rétoriky s Cyrilem Svobodou

28. února 2018, PRAHA; Vedoucí pracovníci Charity Nový Hrozenkov, organizace, jejíž kvality jsou víc a víc žádány na konferencích a odborných setkáních, měli zajištěn kurz Rétoriky a veřejného vystupování od Diplomatické akademie. Cyril Svoboda, bývalý ministr zahraničí ČR a Jakub Hladík, vedoucí protokolu prezidenta Václava Havla, se týmu Charity věnovali po celý den.

Continue reading „Charitní pracovníci jeli do Prahy na kurz Rétoriky s Cyrilem Svobodou“

Připravovali jsme Hodonín na pamětní událost

Společnost Regioprotokol byla požádána, aby pro město Hodonín zrealizovala kurz Protokol v obci a v jeho rámci se specificky věnovala přípravě pamětních aktů. Těch je v tomto významném městě, odkud pochází první prezident T. G. Masaryk, pro tento rok plánována spousta a bylo nám proto ctí být součástí příprav. Výstupy byly asi dobré, vzhledem k děkovnému dopisu, který nám přišel. Děkujeme!

Continue reading „Připravovali jsme Hodonín na pamětní událost“

Tisková zpráva k diskuzi ‚Oslava 100. výročí založení Československa je příležitost‘

ZLÍN – Ve čtvrtek 1. února od 17:00 proběhl v Kafé Zámek ve Zlíně diskuzní večer „Oslava 100. výročí založení Československa je příležitost“, který zorganizovala společnost Regioprotokol s.r.o. Cílem diskuze bylo poukázat na rozdíly ve vnímání výročí založení Československa ve společnosti a možnosti přiblížení oslav široké veřejnosti.

Continue reading „Tisková zpráva k diskuzi ‚Oslava 100. výročí založení Československa je příležitost‘“

Co přinesly a nadále přináší námi organizované akce