Akce se zahraničními partnery

Zorganizujeme např. třídenní stáž anebo dvoudenní odborný workshop.

Modelové příklady:

Třídenní stáž zástupců obce a cílové skupiny do zahraničí
Výstup: setkání cílové skupiny spolupráce s partnery, návštěva institucí s poradci a odborníky – stáž; rozvoj společných aktivit partnerů, dohoda na dalším postupu, upevnění vztahů
Cena: inidividuální

Dvoudenní odborný workshop s odborníky ze zahraničí v ČR
Výstup: odborný workshop pro cílovou skupinu v obci vedený zahraničními lektory, souběžný program pro zástupce obce se zástupci obce partnerské, rozvoj společných aktivit partnerů, dohoda na dalším postupu, upevnění vztahů
Cena: inidividuální