International Projects
(EN, DE, NL, FR, IT)
more info

Setkání je příležitost prosadit Vaše témata.
Setkání umíme připravit a vás to naučit.
• firmy • obce • politici • veřejná sféra •

PROTOKOL
jasná pravidla pro vaše setkání

Uplatňování protokolárních pravidel v praxi a to výukou v rámci vzdělávacího programu, poskytnutím přímé služby protokolárního zajištění akcí či konzultací konkrétního případu.

ZAHRANIČNÍ VZTAHY
výměna zkušeností a dobré praxe

Podpora zahraničních aktivit obcí, firem a neziskových organizací se zaměřením na dlouhodobou, tematicky určenou spolupráci — od základního nastavení až ke konkrétním akcím.

Zaujala Vás naše nabídka?

Spolupracujeme s obcemi, politiky, neziskovými organizacemi i podniky, jejichž představitelé ocení řád a systematický přístup k práci — tedy protokol.

Kontaktujte nás →

Zůstaňme v kontaktu

Realizované akce

Nabídka kurzů

Reference

Za jeden den jsme stihli předat neskutečné množství informací. Program byl jasně daný a každý jej měl vytištěný v malé knížečce, kterou následoval.
Michal Dvouletý, vedoucí kanceláře Ivo Valenty

Spolupráce se zahraničními kolegy nám přináší nový pohled na naši práci. Tento přínos je k nezaplacení.
Dagmar Machová, ředitelka
Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.