Příměstský tábor
Ludvíkovi v patách
další informace

Setkání je příležitost prosadit Vaše témata.
Setkání umíme připravit a vás to naučit.
• firmy • obce • politici • veřejná sféra •

PROTOKOL
jasná pravidla pro vaše setkání

Uplatňování protokolárních pravidel v praxi a to výukou v rámci vzdělávacího programu, poskytnutím přímé služby protokolárního zajištění akcí či konzultací konkrétního případu.

ZAHRANIČNÍ VZTAHY
výměna zkušeností a dobré praxe

Podpora zahraničních aktivit obcí, firem a neziskových organizací se zaměřením na dlouhodobou, tematicky určenou spolupráci — od základního nastavení až ke konkrétním akcím.

Zaujala Vás naše nabídka?

Spolupracujeme s obcemi, politiky, neziskovými organizacemi i podniky, jejichž představitelé ocení řád a systematický přístup k práci — tedy protokol.

Kontaktujte nás →

Zůstaňme v kontaktu

Aktuální nabídka

Realizované akce

Reference

„Celý tým prošel kurzem Protokol v obci, na základě kterého jsme vytvořili také dokument ‚Protokol města Uherské Hradiště‘, kterým se řídíme. Setkání s našimi hosty jsou od jeho tvorby klidnější, mají jasný řád a ve svém důsledku se práce celého týmu zjednodušila a zpřehlednila. Já jako starosta mám včas a přehledně veškeré potřebné informace a díky tomu se mohu plně soustředit na práci.“
Stanislav Blaha
starosta města Uherské Hradiště

„Protokol je usnadnění Vaší cesty k cíli. Je to kupování si klidu a času na práci když víte, že jej máte k dispozici jen omezené množství. Pro nás to cenu má.“
Čestmír Vančura, jednatel společnosti Kovárna VIVA a.s., Prezident Zlín Film Festivalu)