International Projects
(EN, DE, NL, FR, IT)
more info

Setkání je příležitost prosadit Vaše témata.
Setkání umíme připravit a vás to naučit.
• firmy • obce • politici • veřejná sféra •

PROTOKOL
jasná pravidla pro vaše setkání

Uplatňování protokolárních pravidel v praxi a to výukou v rámci vzdělávacího programu, poskytnutím přímé služby protokolárního zajištění akcí či konzultací konkrétního případu.

Peter Hunák
jednatel a poradce
v oblasti protokolu

ZAHRANIČNÍ VZTAHY
výměna zkušeností a dobré praxe

Podpora zahraničních aktivit obcí, firem a neziskových organizací se zaměřením na dlouhodobou, tematicky určenou spolupráci — od základního nastavení až ke konkrétním akcím.

Barbora Martinková
jednatelka a koordinátorka
zahraničních aktivit


Spolupracujeme s obcemi, politiky, neziskovými organizacemi i podniky, jejichž představitelé ocení řád a systematický přístup k práci — tedy protokol.

Kontaktujte nás

 {Veselé Vánoce 2017}

Jsou jistá setkání, s nimiž Vám nepomůžeme – setkání s Vánocemi. U všech ostatních se na nás můžete spolehnout.
Klidné prožití Vánočních svátků Vám přeje Regioprotokol s.r.o.

 

Realizované akce

Nabídka kurzů

Reference

Za jeden den jsme stihli předat neskutečné množství informací. Program byl jasně daný a každý jej měl vytištěný v malé knížečce, kterou následoval.
Michal Dvouletý, vedoucí kanceláře Ivo Valenty

Spolupráce se zahraničními kolegy nám přináší nový pohled na naši práci. Tento přínos je k nezaplacení.
Dagmar Machová, ředitelka
Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.