Zahraniční vztahy

Kontakt se zahraničím otevírá oči, přináší nová poznání, učí toleranci i respektu.

Zajištění akcí se zahraničními subjekty

Zajištění protokolárních aspektů akcí se zahraničním subjektem pro maximální naplnění cílů a smyslu spolupráce.

 • cesta zástupců obce do zahraničí
 • oficiální přijetí zástupců partnerské obce
 • akce konané při příležitosti významného data
 • jednání se strategickými partnery

Reference: Norsko, Nizozemí, Německo

Partnerské vztahy se zahraničím

 • Partnerská města a obce
 • Partnerské instituce
 • Partnerství v rámci projektu

Podpora a rozvoj navázaných zahraničních partnerských vztahů (udržování komunikace, naplňování obsahu spolupráce, apod.)  

Zprostředkování kontaktu se zahraničním partnerem

Řeší-li se problém, je vždy vhodné mít k hledání řešení partnera, který je ochoten a schopen poskytnout nový pohled na věc. Partner v zahraničí, který má záležitost již vyřešenu, či ji zrovna také řeší, je partner strategický.

Vyhledání a zprostředkování relevatního kontaktu v zahraničí. Reference: Německo, Nizozemí

Předpoklady

Jazyková vybavenost:

 • anglický jazyk (profesionální úroveň)
 • německý jazyk (úroveň pro možnost odborné práce)
 • francouzský jazyk, nizozemský jazyk, švédský jazyk, italský jazyk (úroveň pro možnost základní komunikace)

Východiska pro práci v mezinárodním prostředí

 • praktická zkušenost s životem v zahraničí (2 roky, resp. 5 let)
 • celosvětová síť zahraničních kontaktů
 • orientace v Bruselu