Vzdělávací program Protokol v obci

Cílem kurzu je tvorba vlastního protokolu obce úředníkem – protokolistou, který se jej ihned naučí aplikovat v praxi – v podmínkách své obce.

Na základě metodického podkladu a systematického vedení vypracuje posluchač v průběhu tří výukových dní praktického kurzu základní strukturu organizačního, respektive protokolárního zajištění společenských a veřejných podniků ve své obci.


TYPY KURZU


KOMPLETNÍ KURZ
3-denní + 8 konzultačních hodin
Kompletní problematika protokolu pro lokální a regionální úroveň
Jeden ze tří škoících dní je veden zástupcem Diplomatické akademie s.r.o. se zaměřením na rétoriku a veřejné vystupování
Součástí 8 konzultační hodin (2 dny) s účastníky, kteří budou zavádět praxi protokolu do procesů úřadu
Oblíbené u klientů z městských úřadů
Realizace možná pro 1 obec nebo skupinu obcí
max 12 účastníků
Cena: 90.000 CZK / kurz

ZÁKLADNÍ KURZ
3-denní + 6 konzultačních hodin
Zúžená problematika protokolu pro lokální úroveň
Všechny dny vedeny lektory ze společnosti Regioprotokol s.r.o.
Součástí 6 konzultačních hodin (1 den) s účastníky, kteří budou zavádět praxi protokolu do procesů úřadu
Oblíbené u klientů z malých obcí
Realizace možná pro 1 obec nebo skupinu obcí
max 8 účastníků
Cena: 60.000 CZK / kurz

Kompletní ceník kurzu Protokol v obci ve všech jeho variantách ke stažení zde

Podklad pro školení - scénář akce ke stažení ZDARMA zde
Jeden ze scénářů (Recepce na OÚ)v jeho nevyplněné formě - ukázka materiálů, s nimiž se v rámci kurzu pracuje a na jejichž základě si obce tvoří své vlastní metodické podklady

Publikace Protokol v obci ke stažení ZDARMA zde
(HUNÁK.P; 2015).
2 strany z knihy, která je součástí školení Protokol v obci a obdrží ji každý účastník v den zahájení.
Samostatně je kniha neprodejná.

Mám zájem o setkání ke konzultaci přínosu kurzu Protokol v obci pro naši obec - KONTAKT

„Celý tým prošel kurzem Protokol v obci, na základě kterého jsme vytvořili také dokument „Protokol města Uherské Hradiště“, kterým se řídíme. Setkání s našimi hosty jsou od jeho tvorby klidnější, mají jasný řád a ve svém důsledku se práce celého týmu zjednodušila a zpřehlednila. Já jako starosta mám včas a přehledně veškeré potřebné informace a díky tomu se mohu plně soustředit na práci.“

<
Stanislav Blaha
starosta města Uherské Hradiště


FOTOGALERIE

Školení Napajedla 2016 zde
Školení Chropyně, Valašské Klobouky, Vizovice, Luhačovice 2016 zde
Školení Bystřice p. Hostýnem, Holešov, Uherské Hradiště 2017zde
Školení Velehrad, Modrá, Fryšták a Buchlovice 2017zde
Školení Kroměříž 2017zde


Akreditace

Kurz je realizován ve spolupráci s Diplomatickou akademií s.r.o., která je garantem kvality a nositelem akreditace Ministerstva vnitra ČR pro kurzy určené úředníkům samosprávných územních celků dle §20, resp. §31 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků. (více na toto téma viz internetové stránky MVCR)

Náklady

Kurz je možné zařadit mezi povinná školení úředníků samosprávných územních celků a hradit z finančních zdrojů obce k tomu určených.

Podmínky realizace

Projednání očekávaných výstupů se starostou obce a pověření osoby určené k proškolení

Poznámka

Skupinový kurz realizován s obcemi obdobné velikosti.