Organizační zajištění akcí na protokolární úrovni

Nejlepší improvizace je ta připravená. (J. Werich)

Zajištění protokolárních aspektů akce tak, aby byly co nejvíce naplněny stanovené cíle a smysl akce.

 • přijetí zahraničního hosta
 • slavnostní zasedání zastupitelstva obce
 • slavnostní podpis smlouvy / memoranda
 • slavnostní oběd
 • setkání s občany
 • návštěva instituce
 • oficiální recepce
 • přijetí protokolární osoby
 • slavnostní mše
 • uctění památky
 • tisková konference

Konzultace protokolárních záležitostí

 • protokolární pořadí
 • hosté, pravidla stolování, společenské podniky
 • korespondence
 • konverzace
 • komunikace s médii
 • oděv, dar, kytice
 • obec a církev – organizace společných akcí