Setkání je příležitost prosadit Vaše témata.

Připravíme Vaše setkání.

Jsme Regioprotokol.


Těšíme se na Vaše další akce!


O nás

Činnost společnosti je zaměřena dvěma hlavními směry. Prvním je uplatňování protokolárních pravidel v praxi a to výukou v rámci vzdělávacího programu, poskytnutím přímé služby protokolárního zajištění akcí či konzultací konkrétního případu. Druhým je podpora zahraničních aktivit, jako například organizace návštěvy se zahraniční účastí nebo cesty do zahraničí, vyhledání partnera pro mezinárodní projekt či spolupráce na jeho realizaci.

Cílovou skupinou společnosti jsou obce, politici, veřejnoprávní korporace i soukromé subjekty, jejichž představitelé ocení řád a systematický přístup k práci - tedy protokol.


PROTOKOL
Reailzace oficiálních akcí dle protokolárních pravidel
Vzdělávací program Protokol v obci
Konzultace protokolárních aspektů akce

ZAHRANIČNÍ VZTAHY
Založení, rozvoj a kompletní koordinace mezinárodních aktivit obcí a regionů se zaměřením na dlouhodobou, tematicky určenou spolupráci


Informace pro uživatele publikace 'Protokol v obci'

Dovolte nám Vás informovat o probíhající aktualizaci prvního vydání knihy 'Protokol v obci', kterou jsme Vám ať už při našem osobním setkání, korespondenčně, či v rámci stejnojmenného kurzu, předali.

Považujeme za nezbytné Vás informovat o nesrovnalosti, která se v publikaci objevila. V kapitole 2.7., str. 40-42, je chybně graficky vložena (zrcadlově obrácena) vertikální podoba české státní vlajky a text je návazně na to nejasně formulován. Aktualizovanou verzi knihy 'Protokol v obci' Vám zašleme v co nejbližším termínu.

Do doby, než Vám bude zaslána upravená verze publikace, si Vás dovolujeme odkázat na následující velmi kvalitně zpracovaný zdroj informací o užití vlajek: EXNER, P., FOJTÍK P., SVOBODA Z. (2004); Vlajky, prapory a jejich užívání, Základní pravidla pro vyvěšování vlajek na území ČR; Libea s.r.o.; Liberec 2004.